Roach

Общий стаж:
Педагогический стаж:

Образование:

О себе:

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה, מכיוון שעלות ההסדר נופלת אך ורק על עלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירות סמים בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של קידום בנות. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל ת הדירות העדכנית ביותר – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחותינו הופכים את השירותים באופן ישיר לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת את ההזדמנות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח לעובדים ולקוחותינו.

    В этом разделе пока ничего нет

Галерея: