Barrera Barb

Общий стаж:
Педагогический стаж:

Образование:

О себе:

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים הגונים לבנות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות הנדל"ן נופלות אך ורק על הוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערת ליווי בתל אביב – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ולהציע ללקוחות מעוניינים להציע שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לעובדים והן ללקוחותינו.

    В этом разделе пока ничего нет

Галерея: