Smith Tierra

Общий стаж:
Педагогический стаж:

Образование:

О себе:

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בבקשת הילדה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות רק על יתרת הדגם. המחיר המשוער של הדירות היומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מגברים לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי – צור תעסוקה טובה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

    В этом разделе пока ничего нет

Галерея: